ALM pelet, Kraljevo

21 000RSD / tona

ALM Pelet proizvodi pelet isključivo od drvene biomase (piljevine) što daje poseban kvalitet – ne melju drvo (u čijoj kori postoje silikati), tako da pelet ne stvara šljaku koja zapušava gorionike.

ALM pelet dolazi iz delu Srbije u kojem uglavnom raste kvalitetno drvo kao što su BUKVA, HRAST I ORAH pa pelet proizvode od piljevine tih vrsta drveta.

Pošto proizvodimo pelet od tvrdog drveta kalorična moć je izuzetno velika 18000kj/kg a gorionik treba naštelovati po peletu tako što obično dodavanje peleta u gorionik sa prosečnim peletom se vrši na svakih 14 sekundi a za ALM pelet dodavanje treba podesiti na 20 sekundi.